Görüş Nedir?

Gözle bir şeyi algılama yetisi.Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Antisepsi
Mikrop
Antisiklon
Antitez
Antitoksin
İçine
Antolojik
Break
Antrasit
Güçlükle